www.wclubkrajnak.sk

pojazdný servis

Časť Banskej Bystrice Belveder... Staršie porekadlo hovorí: Za živa v Bystrici ... Odporúčame! Tu sme doma a sem Vás aj pozývame.
Sídlo Agentúrneho riaditeľstva Wuestenrot Banská Bystrica je blízko centra...
                                                                                                                                img_20170623_185116jpg
Čas je vzácny pre Vás aj nás... W-bus predstavuje pojazdnú kanceláriu, ktorá umožňuje pracovať v teréne.

   PRIVÁT:                                          Agentúrne riaditeľstvo:

         B A N S K Á     B Y S T R I C A                                                    B A N S K Á    B Y S T R I C A
                   NAD PLÁŽOU  č. 9                                                                                  NÁRODNÁ  č. 8
                          974 01                                                                                                 974 01

e-mail: akwuestenrot03@gmail.com                                            e-mail: andrej.krajnak@wuestenrot.sk
              te.: +421905444921                                                                      te.: +421905444921

 
Kontaktujte nás & popíšte Váš zámer. Napr.: výšku investície, kúpa NHM, časový horizont...