Sporenie pre všetkých

Stavebné sporenie prešlo legislatívnymi zmenami, jeho výhody sú predovšetkým cielené pre tých, ktorí si pripravujú prostriedky na bývanie sporením. Splnenie dvoch podmienok zagarantuje, že náklady nepresiahnu celkové náklady 8 % z požičanej sumy.
Podmienky: 2 roky sporenie a nasporená suma musí dosiahnuť minimálne 40 % zo sumy cieľovej.

Sporenie bez rizika straty, teda na istotu, nemá konkurenciu. Jednorázový vklad garantuje výnos po 6.rokoch 9.5 %. Poplatok? Jediný: 12 € pri založení!