Rámcová zmluva o spoupráci s SLK.

Lekárske povolanie je veľmi zodpovedné a aj veľmi rizikové. Vážim si ho. Som presvedčený, že informácie, ktoré vyplývajú z RZ spoločnosti Wuestenrot a SLK, sú práve nato, aby zabezpečili prekrytie rizika pri ich zodpovednej práci. Podpora, alebo dotácia produktu 100.- €/mesiac, počas prvých 6.rokov trvania Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok a tiež kritických chorôb, poteší... Okrem toho, je tu ešte bonus: jednorázovo 30 € pri poistení rizika povolania, vybavenej ordinácie, bývania, MV, ale aj iného...
Postačuje kontaktovať www.wclubkrajnak.sk